کلیپ صوتی «حال خوش»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر