کلیپ صوتی «برای اصلاح جامعه از چه افرادی شروع کنیم؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر