کلیپ صوتی «با علی بودن سخت است»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر