کلیپ صوتی «انواع فقر و غنا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر