کلیپ صوتی «احسان اباعبدالله»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر