کلیپ صوتی «آموزگار عشق»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر