کلیپ تصویری «چگونه به مهمانی واقعه برویم؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر