کلیپ تصویری «چرا بهشتی بخوانیم؟» از دیدگاه صدیقه قاسمی


در این کلیپ خانم صدیقه قاسمی (پژوهشگر اندیشه بهشتی | استاد حوزه و دانشگاه) راجع به ضرورت خوانش آثای شهید بهشتی توضیحاتی ارائه می‌دهند. محورهای نکات مطرح شده در کلیپ: - دسته‌بندی احیاگران دین در ۲ سده‌ی اخیر - شهید بهشتی و شهید مطهری، احیاگران معتدل - پاسخگویی به مسائل اجتماعی به کمک سنت و با توجه به مقتضیات زمان
گوینده: صدیقه قاسمی
سازنده کلیپ (فنی): علیرضا غلامی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان