کلیپ تصویری «وقتی علم می‌میرد»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر