کلیپ تصویری «وقتی عشق نیست»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر