کلیپ تصویری «همراه ماه محرم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر