کلیپ تصویری «هلال محرم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر