کلیپ تصویری «نبرد طولانی با آمریکا»


گوینده: شهید بهشتی
مجموعه سازنده: beheshti.info