کلیپ تصویری «محب امام (عج) هستیم؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر