کلیپ تصویری «محاسبه در شب قدر»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر