کلیپ تصویری «ما همه فرعونیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر