کلیپ تصویری «ما محرومیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر