کلیپ تصویری «ما با همیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر