کلیپ تصویری «ما اهل این ماه بودیم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر