کلیپ تصویری «علی علیه السلام را کافر دانستند»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر