کلیپ تصویری «عشق به مرگ»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر