کلیپ تصویری «عامل جدایی از حسین علیه السلام»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر