کلیپ تصویری «سهم تو از دنیا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر