کلیپ تصویری «سهم آدم ها از حوادث»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر