کلیپ تصویری «سبک زندگی شیعیان»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر