کلیپ تصویری «خطبه فدکیه»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر