کلیپ تصویری «خدا مومنین را رها نمیکند»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر