کلیپ تصویری «خدا باید جواب بده»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر