کلیپ تصویری «تربیت فرزند»


گوینده: شهید بهشتی
مجموعه سازنده: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان