کلیپ تصویری «بیایید مشرک شویم»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر