کلیپ تصویری «بزرگتر از دنیا»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر