کلیپ تصویری «برای چه میمیری؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر