کلیپ تصویری « برادران علی علیه السلام»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر