کلیپ تصویری «باید فرزند خلفی باشیم برای ولی‌مان»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر