کلیپ تصویری «بالاتر از عشق»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر