کلیپ تصویری «این باریست که به دوش شماست»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر