کلیپ تصویری «او دل ها را میخواهد»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر