کلیپ تصویری «اول ظالم به محمد و آل محمد ص»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر