کلیپ تصویری «انتخاب رفیق»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر