کلیپ تصویری «امیر باش»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر