کلیپ تصویری «از امام علیه السلام چه بخواهیم؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر