کلیپ تصویری «اثر محبت به حق در روابط»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر