عکس نوشته «کشتن اولیاء»


عکس نوشته عکس نوشته «کشتن اولیاء»
شوخی نیست، آدمی به خاطر کمترین چیز‌ها از بزرگترین آگاهی‌هایش دست شسته و چشم پوشیده است خدا شاهد است بین ما و کشتن اولیای خدا هیچ حائلی نیست خیال می‌کنید، آنان که حسین فاطمه را کشتند و حتی به بدن تکه تکه شده او هم رحم نکردند و آن را زیر سم ستوران قرار دادند، چه کسانی بودند؟ صحابی و در رکاب و همراه رسول (ص) بودند و نفس گرم او را احساس و کلام حضرت را درمورد حسین شنیده بودند که می گفت: «حُسَيْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ».
منبع: کتاب روزهای فاطمه (سلام الله علیها) (ص 63)
صاحب جمله: علی صفایی حائری