عکس نوشته «هدف ولایت»


عکس نوشته عکس نوشته «هدف ولایت»
اين رهبرى و سرپرستى بالاتر از امنيت و پاسدارى و بالاتر از رفاه و پرستارى، هدف دارد. اين رهبرى در زمينه‏ ى آزادى و با هدف آموزگارى و شكوفا كردن استعدادهاى انسان و با هدف تشكيل جامعه انسانى براساس قسط همراه است كه على می‏گفت: لَيْسَ أَمْرى و أَمْرُكُمْ واحداً انّى أُريدُكُمْ للّه و أَنْتُمْ تُريدُونَنى لأَنْفُسِكُمْ.(نهج البلاغه ‏ى صبحى صالح، خ 136). هدف من و شما يكى نيست. من شما را نه براى خودم و نه براى ‏خودتان، كه براى حق می‏خواهم، در حالى كه شما مرا به خاطر خويشتن و منافع خود خواستاريد. شما میبينيد من مثل عثمان نيستم كه شما را بچاپم، به اين خاطر على ميكرب‏ها را بر نمی‏دارد كه مزاج‏ها را واكسينه میكند تا خود با ميكرب‏ها درگير شوند. و اين رهبرى سنگين‏ترين رهبرى هاست. على می‏گفت: توده‏ ها هنگامى كه شب ستم را پشت سر می ‏گذاشتند در صبح آزادى باز از ستم رهبر می هراسيدند، اما من هنگامى كه به صبح حكومتم رسيدم باز از ستم توده ‏ام وحشت دارم. لَقَدْ أَصْبَحَتِ الأُمَم تَخافُ ظُلْمَ رُعاتِها و أصبَحتُ أَخافُ ظُلْمَ رَعيَّتى. (نهج البلاغه‏ ى صبحى صالح، خ 97.)
منبع: کتاب غدیر (ص 25)
صاحب جمله: علی صفایی حائری