عکس نوشته «حجاب»


عکس نوشته عکس نوشته «حجاب»
امّا موضوع‌ حجاب‌ در اسلام‌ به‌منظور تحقیرِ‌ زن‌ یا حبس‌ یا بزرگداشت‌ و تمجید بیش‌ از حدّ او صورت‌ نگرفته‌ است، آن‌چنان‌ که‌ نزد برخی‌ از ملل‌ چنین‌ دیدگاهی‌ متعارف‌ است، بلکه‌ حجاب‌ سلاح‌ زن‌ در جلوگیری‌ از طغیان‌ جنبه‌ی زنانگی‌ اوست، تا مبادا این‌ جنبه‌ی‌ زن‌ بر دیگر توانایی‌های‌ او غلبه‌ کند... حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ آشکار کردن‌ زیبایی‌های‌ زن‌ به‌ طغیان‌ و سرکشیِ‌ جنبه‌ زنانگی‌ بر وجود زن‌ منجر می‌شود و زن‌ را تنها به‌ یک‌ تابلوی‌ هنری‌ بدل‌ می‌سازد که این‌ مسئله‌ تحقیر زن‌ و انکار استعداد و توانمندی‌های‌ اوست‌ و باعث‌ ازبین ‌رفتن‌ عمر و وقت‌ و فرصت‌های‌ گران‌بهای‌ او می‌شود.
منبع: کتاب زن و چالش های جامعه (ص 22)
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: محمد جواد عباسی
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان