عکس نوشته «تمدن اسلامی»


عکس نوشته عکس نوشته «تمدن اسلامی»
اگر تمدن عربی (اسلامی)به اروپا راه نمی یافت، اروپا همچنان به زندگی وحشیانه خود ادامه میداد.اروپاییان تمدن را اخلاق را علم را از عرب ها بر گرفتند
منبع: کتاب ادیان در خدمت انسان
صاحب جمله: امام موسی صدر
گرافیست/طراح: زهرا ولی پور
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان