عکس نوشته «برخورد صادقانه»


عکس نوشته عکس نوشته «برخورد صادقانه»
من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می‌دهم.
صاحب جمله: شهید بهشتی
گرافیست/طراح: نقاش فقیر