عکس نوشته «انفاق»


عکس نوشته عکس نوشته «انفاق»
لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّىٰ تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ، انفاق،در مفهوم قرآنی آن،مشارکت دادن دیگران است در آنچه خداوند از مال وفکر و کوشش و مبارزه به انسان بخشیده است.
منبع: کتاب رهیافت‌ های اقتصادی اسلام
صاحب جمله: امام موسی صدر
مجموعه سازنده: مجموعه چشمه جاری آسمان