عکس نوشته «امیر و اسیر»


عکس نوشته عکس نوشته «امیر و اسیر»
دنيا بد نيست، كم است. دنيا رنج است اگر اسيرش باشى و سود است، اگر اميرش بشوى. دنيا پا است اگر با آن راه بروى و بار است اگر او تو را راه ببرد. دنيا نور است و همچون خورشيد است. اگر با آن نگاه كنى می‏بينى، اگر به آن نگاه كنى كور می‏شوى و رنج می‏برى و می‏سوزى. و دنيا مردار است اگر ذبحش نكنى و به كارش نگيرى و مرداب است اگر به جريانش نيندازى. (مَن ابصَرَ بِها بَصَرَ وَ مَن ابصَرَ الَيها عَمى‏. نهج البلاغه‏ى صبحى صالح، خ 81)
منبع: کتاب روش نقد (جلد سوم؛ عرفان) (ص 71)
صاحب جمله: علی صفایی حائری