عکس نوشته «اسلام و تکریم زن»


عکس نوشته عکس نوشته «اسلام و تکریم زن»
باز هم تکرار می‌کنم که هیچ دینی به اندازۀ اسلام زن را گرامی نداشته است. اما مایۀ تأسف است که این تکریم به مرور زمان فراموش شده است. آیا شما می‌دانید برای مثال اسلام زن را مجبور به کار در منزل نکرده است و زن داوطلبانه آن را انجام می‌دهد و هیچ‌کس نمی‌تواند زن را مجبور به کار در منزل کند؟ مرد باید قدر این خدمت را بداند و به او احترام بگذارد
منبع: کتاب زن و چالش های جامعه (ص 95)
صاحب جمله: امام موسی صدر